Chi Bộ - Khu dân cư
Bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021
Kết quả bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021
 

Thực hiện Quyết định số 46-QĐ/UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị trấn Thanh Hà về việc công bố ngày bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021 và Kế hoạch số 05-KH/UBND ngày 22/4/2019 của UBND thị trấn Thanh Hà về Tổ chức bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021.
Ngày 26 tháng 5 năm 2019 trên địa bàn thị trấn Thanh Hà đã tổ chức cuộc bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021. Qua kiểm tra công tác bầu cử Trưởng khu dân cư được các Tổ bầu cử triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đúng luật. Trong thời gian tham gia bỏ phiếu, các tổ thường xuyên tuyên truyền vận động cử tri thu xếp thời gian đi bầu. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67%.
Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu của các Tổ bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021, đã có 8/9 khu bầu thành công. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, UBND thị trấn Thanh Hà đã ra quyết định công nhận Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2019 - 2021 đối với các ông bà có tên sau:
1. Ông Phạm Văn Phước: Trưởng khu dân cư số 1
2. Ông Hoàng Ngọc Chanh: Trưởng khu dân cư số 2
3. Ông Nguyễn Văn Tú: Trưởng khu dân cư số 3
4. Ông Nguyễn Văn Chiến: Trưởng khu dân cư số 5
5. Ông Cao Trung Kiên: Trưởng khu dân cư số 6
6. Ông Nguyễn Tiến Trung: Trưởng khu dân cư số 7
7. Ông Nguyễn Văn Hùng: Trưởng khu dân cư số 8
8. Ông Nguyễn Văn Thanh: Trưởng khu dân cư số 9
Riêng khu dân cư số 4, do tỷ lệ phiếu bầu cho ứng cử viên chưa đạt trên 50%. UBND thị trấn Thanh Hà đã quyết định tổ chức bầu cử lại vào ngày 09 tháng 6 năm 2019.
Với kết quả trên, thị trấn Thanh Hà đã có 5/9 khu dân cư thực hiện Bí thư chi bộ kiêm Trưởng khu dân cư. Các khu còn lại cơ bản định hướng kiêm nhiệm vào năm 2020.

 
 
Quay lại   
 

Thư viện ảnh

Truyền thông
 
Hát về Thanh Hà
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay46 
 Hôm qua42
 Tuần này46 
 Tất cả173063 
IP: 18.204.55.168